شکلات قیفی کیت کت ولنتاین

33,000 تومان1 عدد
ویفر و شکلات – ابعاد در توضیحات تکمیلی

شکلات قیفی هوبی ولنتاین

33,000 تومان1 عدد
ویفر و شکلات – ابعاد در توضیحات تکمیلی

شکلات قیفی نوتلا ولنتاین

33,000 تومان1 عدد
ویفر و شکلات – ابعاد در توضیحات تکمیلی

تم تولد رئال مادرید

145,000 تومان335,000 تومان
بشقاب لیوان 10 / ظرف پاپکورن 10 / پرچم تولد چاقو برش کیک / چنگال 10 / چاقو 10 در

تم تولد استقلال ست 30 نفره

335,000 تومانست 30 عددی
بشقاب لیوان 30 عدد / ظرف پاپکورن 30 عدد/ پرچم تولد 1 ریسه چاقو برش کیک یک بسته دو عددی

تم تولد پرسپولیس ست 30 نفره

335,000 تومانست 30 عددی
بشقاب لیوان 30 عدد / ظرف پاپکورن 30 عدد/ پرچم تولد 1 ریسه چاقو برش کیک یک بسته دو عددی

تم تولد استقلال ست 20 نفره

240,000 تومانست 20 عددی
بشقاب لیوان 20 عدد / ظرف پاپکورن 20 عدد/ پرچم تولد 1 ریسه
چاقو برش کیک یک بسته دو عددی / چنگال 24 عدد/ چاقو 24 عدد

تم تولد پرسپولیس ست 20 نفره

240,000 تومانست 20 عددی
بشقاب لیوان 20 عدد / ظرف پاپکورن 20 عدد/ پرچم تولد 1 ریسه چاقو برش کیک یک بسته دو عددی

تم تولد استقلال

145,000 تومانبسته 10 عددی
بشقاب لیوان 10 / ظرف پاپکورن 10 / پرچم تولد چاقو برش کیک / چنگال 10 / چاقو 10

تم تولد پرسپولیس

145,000 تومانبسته 10 عددی
بشقاب لیوان 10 / ظرف پاپکورن 10 / پرچم تولد چاقو برش کیک / چنگال 10 / چاقو 10

تم خالدار زرد ست 30 نفره

335,000 تومانست 30 عددی
بشقاب لیوان 30 عدد / ظرف پاپکورن 30 عدد/ پرچم تولد 1 ریسه چاقو برش کیک یک بسته دو عددی

تم خالدار زرد ست 20 نفره

240,000 تومانست 20 عددی
بشقاب لیوان 20 عدد / ظرف پاپکورن 20 عدد/ پرچم تولد 1 ریسه چاقو برش کیک یک بسته دو عددی

تم خالدار مشکی ست 30 نفره

335,000 تومانست 30 عددی
بشقاب لیوان 30 عدد / ظرف پاپکورن 30 عدد/ پرچم تولد 1 ریسه چاقو برش کیک یک بسته دو عددی

تم خالدار مشکی ست 20 نفره

240,000 تومانست 20 عددی
بشقاب لیوان 20 عدد / ظرف پاپکورن 20 عدد/ پرچم تولد 1 ریسه چاقو برش کیک یک بسته دو عددی

دیوارکوب انار یلدا مبارک

95,000 تومان
قطر حدودا 16 قابل سفارش در تعداد بیشتر

دیوارکوب انار یلدا

95,000 تومان
قطر حدودا 16 قابل سفارش در تعداد بیشتر

تم مینیون

140,000 تومانبسته 10 عدد
– بشقاب لیوان 10 عدد – ظرف پاپکورن 10 عدد – چاقو 10 عدد – چنگال 10 عدد – چاقو

تم پاریس

140,000 تومان
– بشقاب لیوان 10 عدد – ظرف پاپکورن 10 عدد – چاقو 10 عدد – چنگال 10 عدد – چاقو

تم باب اسفنجی

140,000 تومانبسته 10 عدد
 – بشقاب لیوان 10 عدد – ظرف پاپکورن 10 عدد  – چاقو 10 عدد – چنگال 10 عدد – چاقو

تم خالدار صورتی

145,000 تومانبسته 10 عدد
بشقاب لیوان 10 / ظرف پاپکورن 10 / پرچم تولد چاقو برش کیک / چنگال 10 / چاقو 10

تم خالدار قرمز خال مشکی

145,000 تومانبسته 10 عددی
بشقاب لیوان 10 / ظرف پاپکورن 10 / پرچم تولد چاقو برش کیک / چنگال 10 / چاقو 10

تم خالدار قرمز خال سفید

145,000 تومانبسته 10 عددی
بشقاب لیوان 10 / ظرف پاپکورن 10 / پرچم تولد چاقو برش کیک / چنگال 10 / چاقو 10

تم خالدار زرد

145,000 تومانبسته 10 عددی
بشقاب لیوان 10 / ظرف پاپکورن 10 / پرچم تولد چاقو برش کیک / چنگال 10 / چاقو 10

تم خالدار آبی

145,000 تومانبسته 10 عددی
بشقاب لیوان 10 / ظرف پاپکورن 10 / پرچم تولد چاقو برش کیک / چنگال 10 / چاقو 10

تم خالدار مشکی

145,000 تومانبسته 10 عددی
بشقاب لیوان 10 / ظرف پاپکورن 10 / پرچم تولد چاقو برش کیک / چنگال 10 / چاقو 10

تم طلاکوب پاپیون

120,000 تومان
-بشقاب لیوان 10عدد/چنگال 10 عدد
-ظرف پاپکورن 10عدد/ریسه تولد 1عدد

تم طلاکوب پلنگی

120,000 تومان
-بشقاب لیوان 10عدد/چنگال 10 عدد
-ظرف پاپکورن 10عدد/ریسه تولد 1عدد

تم طلاکوب مرمری

120,000 تومانبسته 10 عددی
-بشقاب لیوان 10عدد/چنگال 10 عدد
-ظرف پاپکورن 10عدد/ریسه تولد 1 عدد

تم طلاکوب سفید

120,000 تومانبسته 10 عددی
-بشقاب لیوان 10عدد/چنگال 10 عدد
-ظرف پاپکورن 10عدد/ریسه تولد 1عدد

تم طلاکوب سفیدمشکی

120,000 تومانبسته 10 عددی
-بشقاب لیوان 10عدد/چنگال 10 عدد
-ظرف پاپکورن 10عدد/ریسه تولد 1عدد

تم طلاکوب صورتی

120,000 تومانبسته 10 عددی
-بشقاب لیوان 10عدد/چنگال 10 عدد
-ظرف پاپکورن 10عدد/ریسه تولد 1عدد

تم طلاکوب مشکی

120,000 تومانبسته 10 عددی
-بشقاب لیوان 10عدد/چنگال 10 عدد
-ظرف پاپکورن 10عدد/ریسه تولد 1عدد